× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ w Myślenicach

Poradnia kardiologiczna - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia kardiologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Kardiologia


Adres

12-272 10 85
Szpitalna 2
32-400 Myślenice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1